Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 

​​​Danske billeder – historiske øjeblikke fra det 20. årh.​​

 

POLFOTO fortsætter sin digitalisering af danmarkshistorien, som den blev oplevet af Politikens, Ekstra Bladets og POLFOTOs fotografer.


 

Vi sætter fokus på Danmark i perioden 1945-89 – fra efterkrigstidens turbulens og genopbygning – over velfærdsstatens gradvise etablering; fra koldkrigsparanoia og orientering mod Vesten til den kolde krigs symbolske afslutning i 1989. Alt sammen krydret af et ukueligt og broget folkeliv, der udspiller sig uanset og på trods af storpolitiske strømninger. Vi afdækker alt fra vækkelsesmøder til nudistlejre; fra husmoderafløsning til go-go dans. Alt imens vi ikke glemmer de historiske højdepunkter: de royale begivenheder, de politiske dramaer og de kendte danskeres gøren og laden.


 

Efterkrigsperioden var kendetegnet ved en markant fototeknologisk udvikling og det moderne reportagefotografis fødsel. Med den nye teknik blev det muligt at indfange øjeblikket og gengive stemninger og tempo som aldrig før. Pressefotografier fra fodboldkampe, togulykker og havnefester blev pludseligt besjælede, troværdige og nærværende repræsentationer af danskernes liv.


 

Pressefotografen ville have det hele med; alle facetter af virkeligheden, hvilket ofte blev udmøntet i omfangsrige og fortællende fotoserier. Et fåtal af disse fotos nåede i sin tid vej til avisens sider. Vi har derfor taget fat i mange af de B-sider; dvs. de negativer, der forblev ufremkaldte tilbage på strimlen, og som har ligget i vores arkivkælder lige siden. Og vi har med historisk overblik fundet kvaliteter og universelle udtryk hos disse fotos, der rækker langt ud over deres specifikke tidsmæssige forankring.  


 

Vi har minutiøst gennemgået vores omfattende negativsamling og har udvalgt 200.000 negativer til digitalisering. Heraf vil 50.000 blive tilgængeliggjort med udførlige historiske data. De resterende 150.000 vil fungere som et bagkatalog til dem, der vil have mulighed for at tilgå den komplette billedserie.


 
Projektet er muliggjort på baggrund af en generøs bevilling fra Politiken Fonden og følges op med en bogudgivelse forfattet af Politikens forhenværende chefredaktør Bo Lidegaard.

 

 
​​​​
Følg projektet her og på Facebook.​
​​​
Vis forrige billeder Der er ikke flere billeder at vise
Vis flere billeder Der er ikke flere billeder at vise